top of page
White Cashew nut

White Cashew nut

Hạt điều của chúng tôi có nguồn gốc từ những trang trại đạt chuẩn, đảm bảo chất lượng và hương vị cao nhất. Chúng tôi có thể cung cấp hạt điều từ thô cho thị trường Việt Nam đến nhân điều, điều rang xuất khẩu đi các nước khác.